Don't Judge the blog by it's followers

Monday, 4 April 2011

OPS…AKHLAK??

“Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling
 dekat tempat duduknya dari pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya.”
( Riwayat At-Tirmidzi )
__________________________________________________________________ 

Anas bin Malik berkata: “Seorang hamba dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai darjat tertinggi di syurga, sedangkan ia bukanlah seorang ahli ibadah. Dan dengan akhlaknya yang buruk akan terhempas ke dasar paling bawah neraka Jahanam, sedangkan ia seorang ahli ibadah”.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

APA ITU AKHLAK??

Akhlak berasal dari kata “akhlaq” yang merupakan jama’ dari “khulqu” dari bahasa Arab yang artinya perangai, budi, tabiat dan adab. Akhlak itu terbagi dua yaitu Akhlak yang Mulia atau Akhlak yang Terpuji (Al-Akhlakul Mahmudah) dan Akhlak yang Buruk atau Akhlak yang Tercela (Al-Ahklakul Mazmumah)

 AKHLAK MAHMUDAH?  

Akhlak yang mulia ialah akhlak yg diredhai oleh Allah SWT.
akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah iaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surah Al-Imran 110 yang artinya :
 “Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menuju kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah…”

AKHLAK MAZMUMAH??

Akhlak yang buruk itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suudzaan (berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya.
Surat Ar-Ruum ayat 41 yang berarti:
"Telah timbul pelbagai kerusakan dan bencana alam di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleb tangan manusia. (Timbulnya yang demikian) karena Allah hendak merusakan mereka sebagai dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan, supaya mereka kembali (insaf dan bertaubat)".

No comments:

Post a Comment